Rörarbeten och annat hantverk

Vissa hantverksarbeten går att utföra på egen hand, framförallt om det gäller måleri eller lättare snickeriarbeten. När det däremot kommer till rörarbeten eller elinstallationer blir det betydligt svårare att genomföra på egen hand. Detsamma gäller när det kommer till dragningar av nya rör eller reparationer av redan existerande och installerade rör, för att det är […]